Bilder som berör

Jag arbetar med text och bild, de kompletterar varandra. Varje bild vill förmedla en upplevelse. Bilderna har något att berätta, dels något som ofta är ganska uppenbart, dels något som finns under ytan som kanske bara du ser. Ett fotografi avslöjar sig inte på en gång, det sker undan för undan. Det kan finnas många skikt i en bild, man kan uppleva samma bild på olika sätt vid olika tillfällen. Min bok innehåller många konstnärliga bilder.

Bo Davidsson är verksam som fotograf, föreläsare och konstnär

Ett nytt sätt att skapa bilder

I den kreativa processen låter jag ibland flera bilder tona in i varandra, som att projicera en hög med dia-bilder samtidigt. Flera exponeringar med olika motiv eller texturer blir till något helt nytt och oförutsägbart. Det har visat sig fungera bra i min önskan att skapa en visuell poesi med oväntade möten.

När några vitt skilda motiv möts på det här sättet händer det något spännande, det är som om något av tillvarons osynliga dimension avslöjar sig i den nya bilden. Bilderna får ofta en målerisk känsla, jag kallar dem för ”målade fotografier”.

Läs mer om min kreativa utveckling och processen att skapa bilder!

Bildvisning med föredrag

Förutom att arbeta som fotograf och konstnär är jag verksam som författare och föreläsare. Det är roligt att visa bildspel (med eller utan föredrag) hos företag och föreningar. Jag kommer gärna och berättar om min bok Som en parkbänk för själen, men Nordnorge och Island ligger mig också varmt om hjärtat. Hör gärna av dig för att boka tid eller om du vill prata bilder och upplevelser! » Här finns ett smakprov!