Sök din längtan och finn ditt mod!

Alla längtar, vi längtar bort och vi längtar hem, till en plats där vi känner oss hemma. Någonstans där vi duger, kan slappna av och vara dem vi är. Min längtan var som en dörr, när jag försiktigt gläntade på dörren såg jag en öppen himmel. Jag kunde se mitt liv i ett nytt ljus, se att ingen erfarenhet är enbart destruktiv.

Bokens tema är längtan, mod och frihet. Det ena leder till det andra i en utveckling som inte har med prestation att göra. Jag utforskade min längtan och fann modet att följa den. När min längtan fick näring växte den sig stark, starkare än rädslan. Det som länge såg omöjligt ut började hända. Du får följa med på en resa som startade en morgon strax innan millennieskiftet, en smärtsam händelse blir inledningen på något nytt och oförutsägbart.

Jag har alltid längtat efter något utan att riktigt veta vad. Långsamt som en soluppgång gick det upp för mig, jag vill leva helhjärtat, jag vill känna mig levande! När jag utforskade min längtan lärde jag mig något nytt. Mod är frihet, friheten att vara på väg och friheten att stanna upp. Rädsla är ofrihet, att stanna kvar där jag inte vill vara.

Parkbänken är en metafor för ett tillstånd av otvungen närvaro, en öppen rymd där alla tankar och frågor får plats. Du får slå dig ner en stund, läsa ett stycke och låta tankar och känslor komma som de vill. Förändring börjar inte med ansträngning, den börjar med att vi öppnar våra ögon.

Djupt inom dig finns en längtan. Sök den, finn den, lev den!

Bo Davidsson
fotograf, föreläsare, konstnär

Bokomslag - Som en parkbänk för själen

 Boken ...
 200 sidor färgtryck på fint miljöpapper.
 Innehåller många konstnärliga bilder.
 Kostar 250 kronor och skickas fraktfritt.
 Betala med Swish eller via bankgiro.
 Du beställer enklast via e-post!

Smakprov från boken