Bridge across forever

Bridge across forever

Utställningen som består av tio bilder handlar om livet, om drömmar och minnen. Broar som förbindelser på olika plan används som en metafor, det kan vara broar både inom och mellan människor. Andras liv når in i mitt och mitt liv in i andras, på gott och ont.

Mina tankar om bilderna

När jag har gjort bilderna har jag försökt fånga en abstrakt känsla, jag vill undvika att motiven upplevs som objekt. Bilderna är subjekt som man som betraktare ska kunna spegla sig i.

Som människor lever vi i flera världar samtidigt, synliga och osynliga. Jag hoppas att mina bilder kan fungera som broar mellan dessa världar.  

Gallerier