Relation och kommunikation

Syftet med kommunikation är att nå fram, att förmedla något så att mottagaren förstår. I all kommunikation händer det något viktigt när det inte bara är information förmedlas. Någon gång ibland känns det att vi verkligen når fram till varandra, vi ger och tar emot. Känslor och ord ...

Läs mer →

Tankar i början av ett nytt år

Jag tror att livet kan bli större, jag tror att min längtan kan växa sig starkare än min rädsla. Frågor är mer dynamiska än svar. Frågor öppnar för möjligheter, utmanar tanke, fantasi och kreativitet. Jag tror mera på frågor än löften så här runt nyår, frågor som vi kan bära med oss. Frågor som lockar, som vi inte kan låta bli att tänka på. Frågor som genererar nya tankar. Håller vår längtan vid liv. Vilka frågor vill jag leva med under det här året och hur hittar jag dem?

Läs mer →

Mörkret brister

Ett fotografi är ett dokument skrivet med ljus, ett dokument som reflekterar något av den synliga och den osynliga världen. Mina bilder är en visuell poesi med många tolkningsmöjligheter.

Ett odelat hjärta

Att leva helhjärtat är ett aktivt val som förutsätter att jag vill något med mitt liv. Det betyder det att jag älskar mig själv även om det inte alltid känns så. Jag vill min egen utveckling, livet är tillräckligt viktigt för att tas på allvar, jag låter inte livet bara hända med mig. Det är att vara jag i sitt eget liv istället för mig.

Läs mer →

Tänk dig ett träd

Tänk dig ett träd med tankar och känslor. Trädet har förmågan att föreställa sig sitt eget liv och sin relation till världen runt omkring. De bilder som trädet ser för sitt inre representerar en tolkning av verkligheten. Varje gång trädet minns dessa bilder skapas känslor i trädets hjärta, de är välbekanta men inte alltid behagliga.

Läs mer →

Människa - mänsklig - sårbar

Bakom begrepp som självutveckling och självförbättring finns det ofta goda intentioner men de leder många gånger till självkritik eller rent av självförakt när man inte lyckas. Vår kultur fokuserar på förbättring med betoning på jämförelse, men problemet är att om vi hela tiden jämför oss med andra kommer vi aldrig att bli riktigt nöjda.

Läs mer →

Några bilder ...

Några bilder från sommaren 2011 då min bror och jag tog en tur till Tjurpannan ...

Livet är nu

Ett bildspel som handlar om längtan och hinder på vägen mot ett helhjärtat liv. Jag tror att både äkthet och balans i livet handlar om att förena styrka och sårbarhet. Den som bara visar styrka kan inte upplevas som trovärdig!

Veckans citat

Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.

Howard Thurman