Ljuset är grunden för ett fotografi, ljuset gör världen synlig. En bild har förmågan att kasta ljus över det som inte kan uttryckas med ord. Att fotografera är att göra något synligt, att förmedla något även av tillvarons osynliga dimension.

Ett fotografi, en skrift i ljus, en visuell poesi. Detta dokument skrivet med ljus reflekterar något av den synliga och den osynliga världen. En bild kan ses som en förmedlare, en kontaktyta eller en mötesplats där något kan ske. Ett möte, ett samtal utan ord … något man sen bär med sig.

Ett fotografi kan binda ihop minnen och ögonblick, dröm och verklighet kan mötas, smälta ihop. Plötsligt sker något magiskt … en skärningspunkt uppstår, en befruktning som leder till något nytt … en ny insikt, en ny fråga, ett nytt ljus.

När bilden landar i betraktaren händer det något som aldrig går att tänka sig fram till … det inre, själsliga landskapet möter bildens fysiska landskap … en ny värld tar form. Det är som om bilden öppnar sig när det synliga möter det osynliga, bilden fullbordas i betraktaren.

Alla bilder kan fås som canvastavlor, inramade tavlor eller tryckta på aluminium.
Läs om fotokonst för hem och offentlig miljö!