Jag vill berätta om min livsresa

Boken "Som en parkbänk för själen" handlar om min livsresa och några avgörande händelser under uppväxt och arbetsliv. Parkbänken är en metafor för en plats där vi återfår kontakten med vårt innersta, stannar upp, andas och låter oss beröras. En rastplats, en parkbänk ... en plats för eftertanke och reflektion. Det var där jag började lyssna till mig längtan.

Min önskan var redan från början att skriva en bok som rymmer hela livet, en djupt mänsklig bok som undviker förenklingar. Jag berättar ärligt och personligt om mina svåraste stunder, om det som berört mig mest och de upplevelser som gett mig den största glädjen. Men också hur mitt liv förändrades efter många år av själslig smärta.

Bokens tema är längtan, mod och frihet. Det ena leder till det andra i en utveckling som inte har med prestation att göra. Jag utforskade min längtan och fann modet att följa den. När min längtan fick näring växte den sig stark, starkare än rädslan. Det som så länge såg omöjligt ut började hända. Läsaren får följa med på en resa som startade en morgon strax innan millennie-skiftet, en smärtsam händelse blir inledningen på något nytt och oförutsägbart.

Boken har kommit till under en sex år lång process. Det har varit en resa genom frusen sorg, ångest och annan själslig smärta. Jag kan nu se att skrivandet har fungerat som en terapi. När jag väl kom igång började minnen och känslor sakta komma tillbaka. Jag skrev, mindes och kände. Det gjorde ont, men det var befriande och helande.

Texterna reflekterar över vad det är att vara människa, att leva med sorg och glädje, längtan och begränsningar. Att försonas med livet som det faktiskt blev. Jag berättar om hur jag gick in i väggen för att sedan hitta modet att ifrågasätta prestationskulturen och upptäcka ett nytt sätt att leva. Men även andra aspekter av livet som vi sällan talar om men som ändå är mångas gemensamma erfarenhet. Bokens budskap är att livet kan förändras. Det finns ett annat och djupare sätt att leva, en ny frihet att upptäcka.

Jag ville skriva en generös bok som man gärna bläddrar i och låter ligga framme. Bilderna talar sitt eget språk, de förmedlar något som inte kan uttryckas med ord. I boken ger jag uttryck för mina djupare värderingar och drivkrafter med förhoppningen att läsaren ska reflektera över sitt eget liv. Det är min innerliga önskan att boken uppmuntrar och utmanar, väcker nya tankar och ger inspiration till förändring.

För att inte bli för mastigt är föredraget uppdelat i tre delar med bildspel mellan som ger tid att smälta och reflektera över det som sägs. Under hösten och början av det nya året har jag besökt ett flertal föreningar för att visa bilder och berätta om boken. Det har varit meningsfullt och resulterat i goda samtal med åhörarna. Jag vill gärna komma till din förening också!

Bo Davidsson
fotograf, föreläsare, konstnär
tel 070-604 04 23

Mer om boken, bilder och bildspel från mina föredrag!

Föredrag

 Bild från ett föredrag.