bilder som berör

Under det senaste året har jag besökt ett flertal kyrkor och föreningar för att visa bilder och berätta om boken. Det har varit meningsfullt och resulterat i goda samtal med åhörarna. För att inte bli för mastigt är föredraget uppdelat i tre delar med bildspel mellan som ger tid att smälta och reflektera över det som sägs.

Boken "Som en parkbänk för själen" handlar om min livsresa och några avgörande händelser under uppväxt och arbetsliv. Parkbänken är en metafor för en plats där vi återfår kontakten med vårt innersta, stannar upp, andas och låter oss beröras. En rastplats, en parkbänk ... en plats för eftertanke och reflektion.

Under föredraget berättar jag om min livsresa med erfarenheter av sorg och glädje, längtan och begränsningar. Jag väjer inte för det svåra i livet och berättar därför även om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Temat är längtan, mod och frihet.

Jag utforskade min längtan och fann modet att följa den. När min längtan fick näring växte den sig stark, starkare än rädslan. Det som så länge såg omöjligt ut började hända. Åhöraren får följa med på en resa som startade en morgon strax innan millennieskiftet, en smärtsam händelse blir inledningen på något nytt och oförutsägbart.

Jag berättar ärligt och personligt om mina svåraste stunder, om det som berört mig mest och de upplevelser som gett mig den största glädjen. Mitt budskap är att livet kan förändras och jag hoppas att föredraget kan fungera som en samtalsstartare i viktiga frågor som berör oss alla. Det är min innerliga önskan att både bok och föredrag uppmuntrar och utmanar, väcker nya tankar och ger inspiration till förändring.

Boka mig för ett föredrag eller författarsamtal, jag kommer gärna!

Bo Davidsson
författare, fotograf, föreläsare
tel 070-604 04 23

Mer om boken, bilder och bildspel från mina föredrag!

Föredrag

 Bild från ett föredrag.