Bilder som berör

Tänk dig en parkbänk för själen

Alla längtar, vi längtar bort och vi längtar hem, till en plats där vi känner oss hemma. Någonstans där vi duger, kan slappna av och vara dem vi är. Min längtan var som en dörr, när jag försiktigt gläntade på dörren såg jag en öppen himmel. Jag kunde se mitt liv i ett nytt ljus, se att ingen erfarenhet är enbart destruktiv.

Boken är en livsberättelse på temat längtan, mod och frihet. Det ena ledde till det andra i en utveckling som inte har med prestation att göra. Jag utforskade min längtan och fann modet att följa den. När min längtan fick näring växte den sig stark och blev starkare än rädslan. Det som länge såg omöjligt ut började hända. Du får följa med på en resa som startade en morgon strax innan millennieskiftet, en smärtsam händelse blir inledningen på något nytt och oförutsägbart.

Parkbänken är en metafor för ett tillstånd av otvungen närvaro, en öppen rymd där alla tankar och frågor får plats. Du får slå dig ner en stund, läsa ett stycke och låta tankar och känslor komma som de vill. Förändring börjar inte med ansträngning, den börjar med att vi stannar upp och lyssnar inåt. När tankarna kommer till ro kan vi få klarhet att se både det som hindrar och vad vi verkligen vill. Livet kan förändras!

Djupt inom dig finns en längtan. Sök den, finn den, lev den!

Bo Davidsson
författare, fotograf, föreläsare

Bokomslag - Som en parkbänk för själen

     Boken ...
     ■ 200 sidor, färgtryck på fint miljöpapper.
     ■ Innehåller många konstnärliga bilder.
     ■ Kostar 250 kronor och skickas fraktfritt.
     ■ Betala med Swish eller bankgiro när du fått boken.
     ■ Du beställer enklast via e-post!


Smakprov från boken