bilder som berör

Om tillit

När vi möter en annan människa ärligt och uppriktigt döljer vi inte det faktum att vi är sårbara, det finns en tillit som gör det möjligt. Om vi slutar att blunda kan vi nå fram till våra sår och se vi att vi behöver varandra. Våra sår hjälper oss att bli ödmjuka så att vi kan ge och ta emot kärlek.

Ju mer av min mänsklighet jag vågar visa desto mer empati och kärlek kan jag både ge och ta emot. Omvänt gäller att ju mindre av mina känslor jag visar desto närmare skammen befinner jag mig. När jag visar vad jag känner släpper jag kontrollen och låter inte rädslan styra mig.

Äkthet och balans i livet handlar om att förena styrka och sårbarhet, den som bara visar styrka kan aldrig vara trovärdig. Den som är sårbar är både mänsklig och vacker eftersom hon inte döljer sitt inre. Det sårbara är mycket vackrare än det som är perfekt.