En inspirations- och tankebok

Jag har skrivit en inspirations- och tankebok "Som en parkbänk för själen". Jag vill inspirera dig att ta din längtan på allvar och våga lite mer. Jag vill uppmuntra dig att hitta en plats där du kan låta tankar och känslor komma som de vill, en plats där du kan tänka en tanke till slutet. Någonstans där du kan lyssna till ditt innersta.

Parkbänken är en metafor för en plats där vi återfår kontakten med vårt innersta, stannar upp, andas och låter oss beröras. Det handlar om en inre resa där parkbänken står som symbol för en kravlös närvaro men också för en längtan att äntligen komma hem, till sig själv. Bokens tema är längtan, mod och frihet.

Längtan, mod och frihet hänger ihop, det ena leder till det andra i en naturlig utveckling där vi utmanar det som håller oss tillbaka. Förändring börjar inte med ansträngning, den börjar med att vi öppnar våra ögon och upptäcker vad det är som verkligen är viktigt. Det vi djupast sett längtar efter och behöver. Vad du vill och inte vill, vad du drömmer om och längtar efter säger något väsentligt om vem du är. I viljandet är jaget aktivt, när du drivs till något är jaget passivt.

Boken vill uppmuntra och inspirera dig att både tänka och känna. Tänka nya tankar, större tankar, modigare tankar. Tillåta dig att känna alla känslor och lyssna till dem utan att värdera, det tar tid innan man kan sätta ord på sina känslor. Jag berättar om händelser som förändrat mig och hur jag började leva mera medvetet. Under en längre process hände mycket i mitt liv, jag lärde om och lärde nytt. Jag fick lära mig att tänka nytt och fokusera på det som verkligen betyder något. Jag ställde frågor ... vart är jag på väg, vad vill jag egentligen ... ifrågasatte mina invanda mönster och märkte att jag levde med mycket rädsla.

Jag lyssnade till mitt inre, odlade nya vanor och gjorde medvetna val. Jag valde och jag valde bort, utmanade rädslan och ifrågasatte dess budskap. Efter en tid såg jag att mina val gjorde skillnad, såg att livet inte bara händer med mig. Livet förändrades, undan för undan, lite i taget. Nu känner jag mig allt mera levande.