Att nå fram till varandra

Vad händer när vi möts och inleder ett samtal? I bästa fall uppstår något som i avsaknad av andra ord kan kallas kontakt (eng. connection), vi når fram till varandra. Det innebär att vi ser och bekräftar varandra, ett av våra djupaste mänskliga behov och något mer än utbyte av information. När någon verkligen ser dig är det inte bara ögonen som är aktiva. Det känns när någon ser bortom ytan, det är inget vi behöver tvivla på.

När vi når fram till varandra engagerar vi oss med både intellekt och känslor. Vilket betyder att båda parter tar en risk, ett sant möte är som ett dubbelsidigt mynt. Å ena sidan finns risken att bli avvisad, å andra sidan risken att bli avslöjad (det är så det känns). Vi är rädda att någon ska se det icke perfekta, det vi helst inte vill visa . trots att vi egentligen vet att ingen är perfekt.

När vi öppnar oss och visar något av oss själva blir vi sårbara, det är en risk vi måste ta om vi vill uppleva en djupare vänskap, närhet eller kärlek. Vi kan aldrig uppleva något av detta om vi inte accepterar vår sårbarhet.

Varför är det många gånger så svårt att nå fram till varandra? En orsak är säkert den syn på svaghet och styrka som följer oss under livet. Att svaghet är dåligt och styrka bra är något som inhamras i vårt medvetande gång på gång. Det ligger i vår kultur och finns med som en osynlig värdering som vi sällan ifrågasätter. Alla har blivit sårade mer än en gång, det gör ont och vi vill helst inte uppleva det igen . Vi kan bli mera medvetna om detta, öppna våra ögon och se att ingen människa är bara stark. Allt blir mycket tydligare när vi ställer den avgörande frågan. Vem är starkast, den som vågar visa sin svaghet eller den som döljer den och låtsas vara bara stark?

Den som accepterat sin sårbarhet har lärt sig att se ärligt och realistiskt på sig själv. En sådan människa är mycket friare än den som hela tiden måste låtsas. Det är svårt att förhålla sig till en annan människas yta, vi får ingen riktig kontakt.

Något hände när jag accepterade och omfamnade min sårbarhet, allt blev inte lättare men livet blev mindre komplicerat. Jag mår mycket bättre och har lärt känna mig själv på ett djupare plan. Tidigare kändes livet trångt på många sätt, jag var så hämmad, höll tillbaka både tankar och känslor - för säkerhets skull. Livet har förändrats, jag är friare nu. Vågar släppa fram det jag har inom mig. Jag vill fortsätta att utvecklas och lära mig, odlar mod för att våga lite mer, undan för undan. Boken har redan gett mig flera goda samtal och jag hoppas på många fler under hösten. Meningsfulla samtal där vi når fram till varandra.